Att välja trä

1 hour and 46 minutes

Corresponds to 1 day of teacher-directed learning

Description

Att välja trä är en gedigen utbildning som riktar sig till dig som arbetar inom träindustrin, på byggarbetsplats eller i bygghandel.

Du får under utbildningen lära dig om de svenska träslagens egenskaper och användningsområden, om miljöaspekter och trä som förnyelsebart material samt om hållbart byggande och kvalitetssortering. Vidare berör utbildningen hur trä bör hanteras och förvaras för att undvika skador och vad du bör tänka på vid val av trä, målarfärg och förbandstyper.

Genom att examinera samtliga delmoment får du ett diplom som du kan ladda ner.

Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä: johan.frobel@svenskttra.se.

Content

  • Våra svenska träslag
  • Utvecklingen av skogsindustrin
  • Trä som material - egenskaper och användningsområden
  • Trä och miljö - ett förnyelsebart material
  • Kvalitetssortering och klassificering
  • Metoder för hållbart byggande
  • Rådgivning vid målning
  • Att hantera och förvara trä
  • Att undvika skador
  • Förbandstyper

Course modules

1. Trä och miljö

I delmomentet presenterar utbildare Tore Hansson sig själv och kursens innehåll, upplägg och bakgrund. Han berättar om utvecklingen av skogsindustrin i Sverige, om olika träslag och om fördelarna med att välja trä.

Educator: Tore Hansson
Duration: 12 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

2. Trä som material - egenskaper del 1

I delmomentet berättar Tore Hansson om trä som material och dess variationsrika egenskaper.

Educator: Tore Hansson
Duration: 10 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

3. Trä som material - egenskaper del 2

I delmomentet går Tore Hansson igenom styrkan hos olika träslag och vad de kan användas till.

Educator: Tore Hansson
Duration: 14 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

4. Rätt virke på rätt plats - del 1

I delmomentet går Tore Hansson igenom kvalitetssortering av trä.

Educator: Tore Hansson
Duration: 10 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

5. Rätt virke på rätt plats - del 2

I delmomentet förklarar Tore Hansson klassificering av hållfasthetssorterat virke och ger exempel på användningsområden.

Educator: Tore Hansson
Duration: 10 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

6. Bygga hållbart

I delmomentet går Tore Hansson igenom metoder för hållbart byggande.

Educator: Tore Hansson
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

7. Träsortiment - del 1

I delmomentet visar Tore Hansson vad som skiljer olika träprodukter åt.

Educator: Tore Hansson
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

8. Träsortiment - del 2

I delmomentet visar Tore Hansson olika paneler och lister samt förklarar egenskaper hos limträ.

Educator: Tore Hansson
Duration: 9 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

9. Ytbehandling

I delmomentet delar Tore Hansson med sig av råd avseende målning.

Educator: Tore Hansson
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

10. Hantering och lagring

I delmomentet går Tore Hansson igenom hur virke bör hanteras och förvaras.

Educator: Tore Hansson
Duration: 8 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

11. Förbandstyper

I det avslutande delmomentet går Tore Hansson igenom förbandstyper.

Educator: Tore Hansson
Duration: 7 minutes (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

12. Slutprov

I delmomentet slutexamineras du för att avsluta kursen Att välja trä och berättigas diplom. Lycka till!

Educator: Tore Hansson
Duration: 1 minute (Total duration of the course: 1 hour and 46 minutes)

Course material

If you want to access the additional course material for this course, you need to sign in and have access to this course.

Notes

If you want to save your notes for this course, you first need to purchase it and be signed in.


Education company

All prices shown include VAT.


Well done!

You have completed the Att välja trä course, and you can now get your diploma.

Back to the course Get your diploma

The trailer is now over

Before you can start the Att välja trä course, you first have to purchase it.

Back to the course

Contact